©*मंथन*™...

  • शब्द तुझ्या साठी लिहिलेले…
  • शब्द तुझ्या हसण्यावर लिहीलेले…
  • शब्द तुझ्या रुसण्यावर रचलेले…
  • शब्द तुझ्या हृद्यात गुंतलेले…
  • शब्द तुझ्या मनात मिसळलेले…
  • येथे माझं काहीच नाही… मी अन माझे शब्द…
  • फक्त तुझ्यासाठीचं जन्मलेले…

४ वर्ष माझ्या शब्दांची


बघता बघता आज पुन्हा १५ फेब्रुवारी चा दिवस उजाडला अन माझ्या शब्दांना ४ वर्षे उलटून गेली, माझे शब्द अन मी एक आनंदी प्रवास अखंड चालू आहे. मी हसलो की शब्द हसतात, मी रडलो की ते ही रडतात, मी एकटा असलो की ते मला कवटाळून घेतात, सुख-दुःख सारे काही त्यांनी माझ्याकडून वाटून घेतले ते हि त्यात बरोबरीने सामील झाले. त्यांची अन माझी साथ अशी्च सोबत राहो....
Share on Google Plus

About प्रशांत पवार

Google+ Followers

यांना नक्की भेट द्या

Followers