©*मंथन*™...

  • शब्द तुझ्या साठी लिहिलेले…
  • शब्द तुझ्या हसण्यावर लिहीलेले…
  • शब्द तुझ्या रुसण्यावर रचलेले…
  • शब्द तुझ्या हृद्यात गुंतलेले…
  • शब्द तुझ्या मनात मिसळलेले…
  • येथे माझं काहीच नाही… मी अन माझे शब्द…
  • फक्त तुझ्यासाठीचं जन्मलेले…

चला दोस्त हो, या प्रेमा वर बोलू काही......(संदीप खरे यांची माफ़ी मागुन...)

उगाच तिचे गुनगान, मनात गात रहा तू..
उगाच तिचे गुनगान, मनात गात रहा तू.
नं पाहताच तिला,तिच्यावर बोलू काही
चला दोस्त हो, या प्रेमा वर बोलू काही......

पाहिल तिला मी येताना,मन गेलं लाजून..
पाहिल तिला मी येताना,मन गेलं लाजून..
मज जवळी येताच ती, शब्द फुटे न काही..
चला दोस्त हो, या प्रेमा वर बोलू काही......

रोज दिसावी ती अशीच मज येता जाता..
रोज दिसावी ती अशीच मज येता जाता..
बोलावे मनीचे वाटे गुज खोलावे मी काही..
चला दोस्त हो, या प्रेमा वर बोलू काही......

मज पाहून हसली, लाजली ती गालामध्ये..
मज पाहून हसली, लाजली ती गालामध्ये
हॄदय फ़िदा पण धडधड थांबेना केल्या काही..
चला दोस्त हो, या प्रेमा वर बोलू काही......

तीही पाहत असते, रोज त्याचीच वाट आता...
तीही पाहत असते, रोज त्याचीच वाट आता...
भेटून मजला, ती हळूच बोलते काही..
चला दोस्त हो, या प्रेमा वर बोलू काही......

जरा तिचे, जरा त्याचे..
जरा तिचे, जरा त्याचे.. बोलू काही..
चला दोस्त हो, या प्रेमा वर बोलू काही.....
©*मंथन*™.. २८/०३/२०१२
Share on Google Plus

About प्रशांत पवार

Google+ Followers

यांना नक्की भेट द्या

Followers