©*मंथन*™...

  • शब्द तुझ्या साठी लिहिलेले…
  • शब्द तुझ्या हसण्यावर लिहीलेले…
  • शब्द तुझ्या रुसण्यावर रचलेले…
  • शब्द तुझ्या हृद्यात गुंतलेले…
  • शब्द तुझ्या मनात मिसळलेले…
  • येथे माझं काहीच नाही… मी अन माझे शब्द…
  • फक्त तुझ्यासाठीचं जन्मलेले…

माझ्या स्वप्नातली परी..


काल माझ्या स्वप्नात...
एक आली होती परी...
मीचमीच होते डोळे तीचे..
अन होती गोरी गोरी...

शुभ्र पांढरे कपडे
घालून अंगावरती
इवले इवले पंख
शोभे पाठीवरती

फिरवून तिने हातातली
सोनेरी जादुची छडी
आणली माझ्यासाठी
बसायला घोडा गाडी

हळूच म्हटले परीला...
सोबत ऊडायचय़ं मला
म्हणते कशी थांब मुला
अजुन खुप शिकायचं तुला....

ऊडण्यासाठी कुठे ग ...
सांग शिकवन्या भरतात ?
एक जादूची कांडी अन ..
दोन पंख असावे लागतात..

हळू हळू आमच्यात...
खूप गट्टी झाली...
तिची कट्टी करायची
कधी वेळ नाही आली

सारीपाठ, लपंडाव खूप
खेळ आम्ही खेळलो
सोबत खेळता खेळता..
पाहतो तर पहाट झाली...

आज रात्री पुन्हा येईन..
असे सांगून ती गेली...
आल्यावर मग आपण..
खेळू लपंडावाची खेळी...
©*मंथन*™.. १८/०२/२०१२
Share on Google Plus

About प्रशांत पवार

Google+ Followers

यांना नक्की भेट द्या

Network Blog

Followers